Controller

Februari 2017 – heden (0,2 - 0,4 fte)
SRH

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  •  Coördineren en mede opstellen jaarverslag SRH N.V.
  • Interne begeleiding jaarrekeningcontrole door externe accountant
  • Opstellen Operationeel Plan
  • Aansturing (uitbestede) processen op het gebied van Finance, IT en
    Fiscaal advies
  • Ad hoc projecten op aandachtsgebieden Finance en IT
  • Ondersteuning bij juridische procedures vanuit Finance-optiek