Business Unit Controller Verzekeraar

Juni 2012 – mei 2015
Management Accounting - Group Finance SNS REAAL  Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen Operationeel Plan (OP) SNS REAAL
 • Contacten (liaison) met Finance-afdelingen Verzekeraar
 •  Diverse bedrijfseconomische groepsprojecten (o.a. benchmark Verzekeraar i.s.m. Boston Consulting Group (BCG))
 • Coördinatie planning persberichten (halfjaar- en jaarcijfers) SNS REAAL
 • Ondersteuning bij opstellen persberichten
 • Ondersteuning bij opstellen maandrapportages aan RvB SNS REAAL
 • Voorbereiden Quarterly Business Reviews Insurance t.b.v. RvB SNS REAAL

  Na nationalisatie SNS REAAL per 1 februari 2013
 • Deelname in project inzake ontmanteling SNS REAAL
 • Opstellen OP SNS REAAL t.b.v. herstructureringsplan aan Europese Commissie
 • Uitvoeren intern onderzoek naar historie saldocompensatiestelsel Verzekeraar
 • Starten ontmanteling financiële holding van voormalige SNS REAAL
 • Ondersteuning RvB met gevraagd en ongevraagd advies