Senior Audit Manager

September 2008 – mei 2012
Group Audit SNS REAAL met als aandachtsgebied REAAL
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • Leidinggeven aan team van maximaal 10 medewerkers
  • Ad interim leidinggeven aan tweede team van 8 medewerkers
  • Review rapportages en onderzoeksbevindingen
  • Presenteren onderzoeksbevindingen bij en adviseren aan directies en management
  • Leidinggeven aan m.n. operational en compliance audits
  • Uitvoeren intern accountmanagement
  • Notuleren vergaderingen Audit Commissie
  • Stagemeester (RA)