Auditor de Volksbank

September 2017 - Januari 2018
&
April 2018 - December 2018

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • Uitvoeren van 8 operational audits op diverse processen binnen Finance,
    Risk en Operations van de Volksbank
  • Opstellen opdrachtbrieven
  • Opstellen werkprogramma's
  • Uitvoeren auditwerkzaamheden op basis van het werkprogramma
  • Opstellen en afstemmen audit rapportages